Svářečská škola

Svářečská škola 11-250

Marek Šrůtka – vedoucí školy, mezinárodní svářečský technolog – IWT

Provádíme zaškolení, doškolování a přezkušování svářečských pracovníků, základní a úřední kurzy v plně vybavené dílně. Kurzy probíhají dle norem EU. Ceny kurzů jsou dle platného ceníku, je možno se domluvit na ceně kurzu i individuálně (dle rozsahu zkoušek).

Termíny kurzů je možmo stanovit individuálně po předchozí domluvě.

Nabízíme:

Zaškolovací kurzy:

označení Název kurzu počet hodin teorie počet hodin praxe
ZP 81-2 1.1 řezání a drážkování kyslíkem 20 36
ZP 83-2 1.1 řezání plazmou 20 36
ZP 311-1 1.1 stehování plamenem 20 36
ZP 912-9 1.1 plamenové tvrdé pájení 20 36

Délka kurzu je 5 – 7 dní. Kurz je ukončen závěrečným písemným testem a závěrečnou praktickou zkouškou. Absolvent obdrží Osvědčení o zaškolení a Průkaz zaškoleného pracovníka.

Základní kurzy

označení Název kurzu počet hodin teorie počet hodin praxe
ZK 111 1.1 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál – nelegované a nízkolegované oceli 40 120
ZK 111 8 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli 40 120
ZK 135 1.1 Základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu, materiál – nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev 40 96
ZK 141 8 Základní kurz obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu, materiál – vysokolegované austenitické oceli 40 96
ZK 141 1.1 Základní kurz obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu, materiál – nelegované a nízkolegované oceli 40 96
ZK 131 21 Základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v inertním plynu, materiál – hliník a jeho slitiny 40 96
ZK 311 1.1 Základní kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem, materiál – nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev 40 120
ZK 912 31,ZK 942 8 31 Základní kurz měkké a tvrdé pájení plamenem, materiál – měď a její slitiny 40 64

Délka kurzu je 120 – 160 hodin. Kurz je zakončen závěrečným písemným testem, závěrečnou praktickou zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře. Absolvent obdrží Osvědčení o základní zkoušce a Průkaz odborné kvalifikace svářeče. 

Úřední zkoušky dle ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN ISO 9606-3, ČSN EN 1418, ČSN EN ISO 13585, TP A 216

Metoda svařování Materiál Název kurzu počet hodin teorie počet hodin praxe
111 1.1, 1.2, 1.3, 6 Úřední kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou dle ČSN EN ISO 9606-1 32 128
111 8 Úřední kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou dle ČSN EN ISO 9606-1 32 128
311 1.1, 1.2, 6 Úřední kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem dle ČSN EN ISO 9606-1 32 128
135 1.1, 1.2, 1.3, 6 Úřední kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu dle ČSN EN ISO 9606-1 32 128
135 8 , 21, 22, 23 Úřední kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu dle ČSN EN ISO 9606-1 a ČSN EN ISO 9606-2 32 128
131 8 , 21, 22, 23 Úřední kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v inertním plynu dle ČSN EN ISO 9606-1 a ČSN EN ISO 9606-2 32 128
141 1.1 , 1.2, 1.3 Úřední kurz obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu dle ČSN EN ISO 9606-1 32 128
141 8 , 21, 22, 31 Úřední kurz obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu dle ČSN EN ISO 9606-1 A ČSN EN ISO 9606-2 32 128
912 31 Úřední kurz pájení mědi a jejích slitin dle ČSN 050710 – ČSN EN ISO 13585 32 48

Ceny jsou pouze orientační.

Periodické zkoušky dle ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN ISO 9606-3, ČSN EN 1418, ČSN EN ISO 13585, TP A 216

Metoda svařování Materiál Název kurzu počet hodin teorie počet hodin praxe
111, 311, 135, 141 1.1, 1.2, 1.3, 6 Periodická úřední zkouška nelegované oceli 8 16
111, 131, 135, 141, 8 , 21, 22, 31 Periodická úřední zkouška vysokolegované oceli a neželezné kovy 8 16
912 31 Periodická zkouška – pájení měď 8 16

Délka 2 – 3 dny dle zručnosti svářeče Periodická zkouška je ukončena závěrečným písemným testem, závěrečnou praktickou zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře. Absolvent obdrží Osvědčení o zkoušce svářeče s celostátní platností.

Ceny dohodou.

Přesunout se na začátek